Zadzwoń: +48 507 852 229

Jesteś tutaj

Przekształceniu działalności spółki

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku spółka pod firmą AST Maszoński spółka komandytowa (przed zmianą komplementariusza działająca pod firmą: AST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Sulęcinie (69-200) przy ul. Lipowa 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533480, REGON: 360175462, NIP: 4290070257 (dalej jako: „Spółka Przekształcana”), uległa przekształceniu w spółkę jawną pod firmą AST Maszoński spółka jawna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890641 (dalej jako: „Spółka”).

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że od dnia przekształcenia, zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka AST Maszoński spółka jawna kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez AST Maszoński spółka komandytowa a spółce AST Maszoński spółka jawna przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Nie ma zatem konieczności aneksowania dotychczasowych umów, gdyż Spółka z mocy prawa stała się ich stroną.

 

W związku z powyższym, od tego dnia stroną wszelkich umów i wzajemnych relacji jest:

 

AST Maszoński spółka jawna

ul. Lipowa 36

69-200 Sulęcin

 

KRS: 0000890641

NIP: 4290070257

REGON: 360175462

 

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych danych w korespondencji kierowanej do Spółki. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy numer rachunku bankowego nie uległ zmianie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Panią Iwoną Raźnik pod numerem  telefonu  512 001 702.